Calendario

  • 2 de Febrero de 2018. Versión 0. Planificación original.

Grupo 61-GMI

Subscripción

Calendario ICal HTML ID
UPM_FI_base gtc1b209naj2d0qrgi17bbalfs%40group.calendar.google.com
UPM_FI_SO6_hitos o61b2dcv0kf80sofund5smds80%40group.calendar.google.com
UPM_FI_SO61_clases fha2s6gff2jpdp2v3lspmk6ues%40group.calendar.google.com

Incrustado

 
docencia/asignaturas/so6/pub/calendario.txt · Última modificación: 2018/02/02 15:15 por frosal
 
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki