[[Horario]]

Horario

Calendario

  • 29 de Julio de 2020. Versión 0. Planificación original.

Grupo 51-GII

Grupo 52-GII

Grupo 53T-GII

Subscripción

Calendario ICal HTML ID
UPM_FI_base gtc1b209naj2d0qrgi17bbalfs%40group.calendar.google.com
UPM_FI_SO5_hitos 4rrl205hp99s646pq93ua4f21s%40group.calendar.google.com
UPM_FI_SO51_clases opfg3f7i40fab5ihnpdqigl4fo%40group.calendar.google.com
UPM_FI_SO52_clases fu8q209csc428cmlivl3lmlgdo%40group.calendar.google.com
UPM_FI_SO53_clases 7lp10s9a6k7n9uioob1pnpu05g%40group.calendar.google.com

Incrustado

 
docencia/asignaturas/so5/pub/calendario_so5.txt · Última modificación: 2020/09/02 19:06 por frosal
 
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki